Logopedia

DIAGNOZA LOGOPEDYCZNA

Diagnoza przeprowadzana jest na pierwszym spotkaniu w trakcie którego diagnozowana jest wada wymowy.
Na spotkaniu proponowany jest indywidualny program terapii pacjenta.

Diagnoza logopedyczna dla dzieci przeprowadzana jest z udziałem rodzica.

W trakcie diagnozy:

 • przeprowadzany jest wywiad dotyczący:
  - przebiegu ciąży i porodu
  - rozwoju sprawności dziecka w pierwszym roku życia (siadanie, raczkowanie, chodzenie)
  - przebiegu czynności pokarmowych — umiejętności (ssania, odgryzania, gryzienia, żucia, połykania, umiejętność picia z kubka otwartego)
 • oceniana jest budowa i sprawność aparatu artykulacyjnego,
 • sprawdzana artykulacja poszczególnych głosek z uwzględnieniem wieku dziecka,
 • sprawdzany zasób słownictwa,
 • umiejętność budowania zdań,
 • rozwój mowy opowieściowej,
 • zdolność prowadzenia dialogu,
 • prawidłowy rozwój percepcji słuchowej:
  - oceniany słuch fonematyczny,
  - oceniana słuchowa pamięć słowna (słuchanie i zapamiętywanie na drodze słuchowej),
  - umiejętność płynnego czytania i zapamiętywania przeczytanego tekstu,
 • budowanie wypowiedzi adekwatnych do danej sytuacji – kompetencja komunikacyjna i językowa,
 • oceniana fonacja głosu – napięcie fałd głosowych (dysfonię hypofunkcjonalna, hipofunkcjonalna).
TERAPIA LOGOPEDYCZNA

Terapia prowadzona w gabinecie jest dostosowana do potrzeb pacjenta i odbywa się indywidualnie.

Terapia prowadzona z zakresu:

 • opóźnionego i niezakończonego etapu rozwoju mowy,
 • korekty wad wymowy,
 • niepłynności mowy (jąkanie),
 • wspomagania rozwoju komunikacji u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu,
 • wczesnej nauki czytania metodą symultoniczno — sekwencyjną,
 • kształtowania prawidłowego napięcia mięśniowego twarzy, artykulatorów i mięśni oddechowych,
 • nauki prawidłowych technik karmienia,
 • masażu normalizującego pracę mięśni oralnych,
 • zaburzeń przetwarzania słuchowego APD,
 • stymulacji rozwoju mowy dzieci niesłyszących i niedosłyszących,
 • nauki słuchania i rozumienia mowy po wszczepieniu implantu ślimakowego,
 • korekty zaburzeń głosu – dysfonia hypofunkcjonalna i hipofunkcjonalna,
 • pomocy osobą z afazją – rozpadu systemu językowego w wyniku udaru, wylewu, wypadku.